Opo & Nepsy -palvelu TAITO & TUURI Ky

Opo & Nepsy -palvelu TAITO & TUURI Ky tarjoaa henkilökohtaista ohjausta opiskelun, työuran tai elämäntilanteen selkiyttämiseksi.

Nuottivalmennus

Nuottivalmennus on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille nuorille auttamaan ja tukemaan opiskelupaikan saantia, opiskelua ja työelämään pääsemistä.

Nuotti -valmennukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205. Muuta erillistä hakemusta tai esim. lääkärinlausuntoa ei tarvita.

Uraohjaus

Uraohjauksen tavoitteena on tukea työhön liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata asiakasta ammatilliseen kehitykseen tai suunnanmuutokseen.

Uraohjauksessa opitaan lisäämään tietoisuutta omista voimavaroista, kehitettävistä taidoista ja työhön liittyvistä arvoista.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista ja ohjattua arjen kuntoutusta ja tukea. Valmennuksessa on tavoitteena henkilökohtaisen ohjauksen avulla saada edistettyä ja vahvistettua nuoren arjen hallinnan taitoja.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksessa nuori saa henkilökohtaista tukea ja ohjausta oman koulutus- tai työpaikan löytämiseksi. Tavoitteena on auttaa nuorta löytämään hänelle sopiva opiskeluala, toteuttamaan haaveitaan ja saattamaan valmiiksi jo aloitetut opinnot.

Tutustu minuun

Olen työskennellyt yli 20 vuotta erityislasten ja -nuorten erityisluokanopettajana. Täydensin opintojani valmistumalla myöhemmin sekä opinto-ohjaajaksi että neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Työni yksi painopisteistä on ollut oppilaiden laaja-alainen ja monipuolinen ohjaaminen kohti jatko-opintoja. Oppimistaitojen ohella merkittäviä tekijöitä ovat olleet lasten ja nuorten itsetuntemuksen ja oman arvostuksen tukeminen.

Valmistuin 2020 Uraohjaajaksi Itä-Suomen yliopiston Uraohjauksen erikoistumisopinnoissa.

Toimin Kelan palvelutuottajana Kanta-Hämeessä nuorten ja nuorten aikuisten (16-29 v) Nuotti -valmennuksessa. Annan lisäksi opinto-ohjausta, neuropsykiatrista valmennusta ja uraohjausta.

tutkintoni

 • Uraohjaaja, Itä-Suomen yliopisto UEF
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • Opinto-ohjaaja, Jyväskylän yliopisto
 • Erityisopettaja, Jyväskylän yliopisto
 • Peruskoulun luokanopettaja, Tampereen yliopisto
 • Voimakehä -valmentajakoulutus, Oulun ammattikorkeakoulu

lisäkoulutukset ja kurssit

 • Henkilöstön tietoturva ja tietosuoja -koulutus
 • GDPR -Opas EU:n tietosuojakäytäntöihin -koulutus

 • Taidehistorian perusopinnot (15 ov) Helsingin kesäyliopisto
 • Montessoripedagogiikka (15 ov), Helsingin yliopisto
 • Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen vaikeudet (3 ov) NMI -Instituutti
 • Mielenterveyden Ensiapu 1 -koulutus, MieliRy
 • Mielenterveyden Ensiapu 2 -koulutus, MieliRy
 • Käyttäytymis- ja tarkkaavuushäiriöt (3 ov) NMI – Instituutti
 • Lions Quest -koulutus
 • Huomaa Hyvä -koulutus
 • Toisen ihmisen kohtaaminen -kurssi
 • Hyvää mieltä yhdessä- koululaisen mielenterveyden edistäminen -koulutus
 • MOKU -koulutus, Kulttuurienvälinen vuorovaikutus ja viestintä; maahanmuutto ja kotoutuminen Suomeen, kulttuurienvälinen viestintä
 • MAPA -koulutus (haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta)
 • Lukuisia muita kursseja, jotka liittyvät oppimiseen, opiskelutaitoihin ja lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan haasteiden lieventämiseen

OTA YHTEYTTÄ

Jouko Mertanen

Myllykatu 4 11710 Riihimäki 040 7084724

 

Opo Ja Nepsy Taitotuuri on facebookissa

https://www.facebook.com/opojanepsy.taitotuuri